Các trường đại học hàng đầu ở Úc năm 2015-2016

12/03/2019

Nguồn : http://www.topuniversities.com/where-to-study/oceania/australia/top-universities-australia-201516

australia

    There are 34 Australian universities featured in the 2015/16 edition of the QS World University Rankings®, seven of which rank within the global top 100, while a further 9 are in the top 300.          

    Trong bảng xếp hạng các  trường Đại học hàng đầu thế giới của QS năm 2015/16, Úc  có 33  trường. Trong số này có 7 trường trong top 100  và tiếp đến là 9 trường  trong top 300, 17 trường khác xếp thứ hạng từ 300 - 701+.

    A.  Danh sách 7 trường trong top 100:

    1. Australian National University (ANU) - Đại học Quốc gia Úc (ANU)          

    Ranked joint 19th in the world alongside King’s College London, Australian National University (ANU) is located in the country’s capital, Canberra, and is the only university to have been created by the Parliament of Australia. It is particularly highly regarded for its politics, linguistics, geography and science courses.          

    Trường xếp  thứ 19 trong bảng xếp hạng các  trường đại học hàng đầu thế giới của QS năm 2015-2016, cùng thứ hạng với trường Đại học Hoàng gia  London - King College London.

alu

    2. University of Melbourne -   Trường Đại học  Melbourne

    The University of Melbourne is currently ranked 42nd in the world, and has been ranked especially well for its education, accounting, psychology and medicine degrees. Click here to read an article comparing the two top Australian universities.          

    Trường Đại học Melbourne xếp thứ 42  trong bảng xếp hạng thế giới về tất cả các mặt song được đánh giá đặc biết cao về đào tạo  các ngành như Giáo dục, Kế toán, Tâm lý và Y học.

    3. University of Sydney - Trường Đại học  Sydney          

    Ranked 45th in the world, the University of Sydney’s main campus in the inner-city suburbs has also been ranked in the top 10 of the world’s most beautiful universities by The Daily Telegraph.          

    Trường Đại học  Sydney xếp hạng 45 thế giới. Các cơ sở chính của trường trong nội ô thành phố  được tạp chí  The Daily Telegraph xếp vào nhóm 10 trường Đại học đẹp nhất thế giới.            

    4. University of New South Wales (UNSW) - Trương đại học New South Wales          

    Also located in Sydney, UNSW is ranked joint 46th in the world alongside fellow Australian institution, the University of Queensland. It is a founding member of the Group of Eight, a coalition of top universities in Australia with a core focus on research, and of Universitas 21, a leading global network of research universities.

nsw

 

    Đại học University of New South Wales (UNSW) cũng đóng trụ sở tại  Sydney.  Năm 2015-16, trường xếp thứ 46 các trường đại học hàng đầu thế giới cùng  bậc với University of Queensland. Đại học New South Wales là thành viên sáng lập nhóm 8 trường Đại học  dẫn đầu nước Úc về nghiên cứu  và nằm trong mạng lưới các trường đại học nghiên cứu hàng đầu thế giới.

 

    5. University of Queensland (UQ) - Trường Đại học Queensland

    Also joint 46th in the world rankings, the University of Queensland (UQ) is primarily located in Brisbane and is the oldest university in Queensland, having been founded in 1909. It has produced many notable alumni, including Geoffrey Rush and Nobel Laureate Dr Peter Doherty.

    Trường xếp thứ 46 trong bảng xếp hạng Thế giới. Queensland là trường đại học đầu tiên đặt tại Brisbane và là trường lâu đời nhất ở Bang Queensland, được thành lập năm 1909. Trường cũng là nơi đã đào tạo ra các nhà khoa học nổi tiếng, được giải thưởng Nobel như Dr Peter Doherty

    6.  Monash University - Trường Đại học  Monash

    Ranked 67th in the world, Monash University in Victoria was named after the prominent Australian general Sir John Monash and is home to major research facilities such as the Australian Stem Cell Center.

    Xếp thứ 67 trên thế giới, Đại học Monash ở Victoria được đặt theo tên vị tướng nổi tiếng của Úc Sir John Monash và là nơi có cơ sở nghiên cứu lớn như Trung tâm tế bào gốc Úc.

    7. University of Western Australia (UWA)  - Trương Đại học Tây Úc          

    The University of Western Australia (UWA), located in Perth, is ranked 98th in the world rankings this year and is another research-intensive university. Its campus is known for its vibrant social, cultural and sporting life as well as its beauty.          

    Đại học Tây Úc (UWA), trụ sở ở thành phố Perth, xếp  thứ 98 trong bảng xếp hạng thế giới  năm  2015-2016 và là một trường đại học nghiên cứu chuyên sâu. khuôn viên của Trường nổi tiếng bới các hoạt động  văn hóa, xã hội , thể thao sôi động cũng như  vẻ đẹp của nó.

uwa

    B- Danh sách 9  trường trong top 101-300

    1. University of Adelaide - Trường Đại học  Adelaide          

    Ranked joint 113th in the world alongside the University of Science and Technology of China, the University of Adelaide is the third oldest university in Australia and is a member of the Group of Eight.          

    Trường xếp thứ 113 trên thế giới cùng thứ hạng với  trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc,  Đại học Adelaide là trường đại học lâu đời  thứ ba ở Úc và là thành viên của Nhóm Tám trường Đại học Nghiên vứu đã nêu ở trên.             

    2. University of Technology, Sydney (UTS) - Trường Đại học Công nghệ Sydney          

    Ranked 218th in the world, climbing 46 places from last year’s ranking, UTS attracts students from all over the world. With over 37,000 students in total, it is one of the largest universities in Australia.          

    Trường xếp hạng 218 trên thế giới, tăng 46 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái, Trường Đại học Công nghệ Sydney ( UTS) thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Với tổng số hơn 37.000 người  và là một trong những trường đại học lớn nhất tại Úc.

    3.  Macquarie University - Trường Đại học Macquarie          

    Another Sydney-based institution, Macquarie University is ranked joint 229th in the world alongside Victoria University of Wellington, and is home to 11,000 international students from over 100 countries, making it one of the most international universities in the world.          

    Macquarie cũng là trường Đại học đóng tại Sydney, Đại học Macquarie được xếp thứ 229 trên thế giới cùng với trường Đại học Victoria Wellington. Trường  có 11.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 100 quốc gia và trở thành một trong những trường đại học  mang tính quốc tế nhất  thế giới.

    4. University of Wollongong – ranked joint 243rd in the world.

    Trường Đại học Wollongong, xếp thứ 243 thế giới.

wollong

    5. University of Newcastle , ranked joint 256th in the world           

    Trường Đại học  Newcastle . xếp hạng 256 thế giới.            

    6.  Queensland University of Technology (QUT) –

    Ranked joint 263rd in the world.            

    Trường Đại học Công nghệ  Queensland - xếp thứ 263 thế giới.          

    7. Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

    Ranked joint 273rd in the world Viện Công  nghệ Hoàng gia Melbourne - (RMIT) .

    Xếp thứ 273 thế giới.         

    8. Curtin University

    Ranked joint 284th in the world.          

    Trường Đại học Curtin xếp thứ 284 Thế giới        

    9. University of South Australia (UNISA) 

    Ranked 288th in the world        

    Trường Đại học  Nam Úc , xếp thứ 288 thế giới.

    C. Danh sách 17 trường trong top > 300

    1.  Deakin University

    Ranked joint 324th in the world

    Trường Đại học Deakin, xếp thứ 324 thế giới.        

    2. Griffith University

    Ranked joint 329th in the world

    Trường Đại học Griffith, xếp thứ 329  thế giới.        

    3. University of Tasmania

    Ranked 379th in the world.           

    Trường Đại học Tasmania, xếp thứ 379 thế giới.

tasmania

    4. James Cook University

    Ranked joint 387th in the world.            

    Trường Đại học  James Cook, xếp thứ 387 thế giới.         

    5.  La Trobe University

    Ranked joint 394th in the world.          

    Trường Đại học  La Trobe , xếp thứ 394 thế giới.        

    6. Bond University

    Ranked 501-550 in the world.          

    Trường Đại học  Bond , xếp thứ  501-550  thế giới.         

    7. Flinders University

    Ranked 501-550 in the world.          

    Trường Đại học  Flinders , xếp thứ  501-550  thế giới.         

    8. Swinburne University of Technology

    Ranked 501-550 in the world.          

    Trường Đại học  Swinburne , xếp thứ  501-550  thế giới.         

    9. Charles Darwin University

    Ranked 551-600 in the world.          

    Trường Đại học  Charles Darwin , xếp thứ  551- 600  thế giới.      

    10 . Murdoch University

    Ranked 551-600 in the world.         

    Trường Đại học  Murdoch , xếp thứ  551- 600  thế giới      

    11.  University of Canberra

    Ranked 551-600 in the world.           

    Trường Đại học  Canberra  , xếp thứ   551- 600  thế giới

    12.  Victoria University

    Ranked 601-650 in the world           

    Trường Đại học  Victoria , xếp thứ   601-650   thế giới

victoria

    13. University of New England

    Ranked 651-700 in the world.     

    Trường Đại học  New England  , xếp thứ   651- 700  thế giới        

    14.  University of Western Sydney 

    Ranked 651-700 in the world.     

    Trường Đại học Western Sydney , xếp thứ   651- 700  thế giới        

    15.  Charles Sturt University

    Ranked 701+ in the world.      

    Trường Đại học  Charles Sturt University , xếp thứ  701+ thế giới         

    16. Edith Cowan University (ECU)

    Ranked 701+ in the world.     

    Trường Đại học  Edith Cowan University (ECU) , xếp thứ  701+ thế giới         

    17. University of Southern Queensland

    Ranked 701+ in the world.      

    Trường Đại học  Southern Queensland , xếp thứ  701+ thế giới

    Danh sách các trường Đại học hàng đầu ở Australia  nêu trên có trong Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới năm 2015-2016 - QS World University Rankings® 2015/16 (QS World University Rankings® 2015/16           

    Nguồn : http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015#

 

  • Cập nhật lần cuối: 10 Tháng 8 2016
Số lượt xem : 4809
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu