8. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

1955

Chủ tịch

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Phạm Hồng Quang

1964

Phó Chủ tịch

Đại học Thái Nguyên

3

GS.TS. Đỗ Hương Trà

1957

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

1948

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

5

GS.TS. Lê Thị Phương Nga

1954

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

6

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn

1976

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

7

GS.TS. Thái Văn Thành

1969

Uỷ viên

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

8

GS.TS. Trần Trung

1978

Uỷ viên

Học viện Dân tộc

9

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

1960

Ủy viên

Học viện Quản lý giáo dục

Số lượt xem : 8146
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu