8. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc

1955

Chủ tịch

Trường Đại học Giáo dục,
Đại học Quốc gia Hà Nội

 

2 GS.TS. Phạm Hồng Quang 1964 Phó Chủ tịch Đại học Thái Nguyên  
3 GS.TS. Đỗ Hương Trà 1957 Thư ký Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

4

GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

1948

Ủy viên

Trường Đại học Giáo dục,
Đại học Quốc gia Hà Nội

 

5

GS.TS. Lê Thị Phương Nga

1954

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

6

GS.TS. Huỳnh Văn Sơn

1976

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

 

7

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

1960

Ủy viên

Học viện Quản lý giáo dục

 

Số lượt xem : 2806
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu