7. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Phạm Huy Khang

1956                               

Chủ tịch

Trường Đại học Giao thông vận tải

2

GS.TS. Phạm Cao Thăng

1953

Phó Chủ tịch

Học viện Kỹ thuật Quân sự

3

GS.TS. Đào Văn Đông

1973

Thư ký

Trường Đại học Hoà Bình

4

GS.TS. Trần Đức Nhiệm

1952

Ủy viên

Trường Đại học Giao thông vận tải

5

GS.TS. Hoàng Phương Hoa

1963

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

6

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

1981

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

7

PGS.TS. Phạm Duy Hòa

1962

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

8

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

1963

Ủy viên

Trường Đại học Giao thông vận tải

9

PGS.TS. Đào Minh Quân

1976

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Số lượt xem : 7503
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu