7. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Phạm Huy Khang

1956                               

Chủ tịch

Trường Đại học Giao thông vận tải

 

2 GS.TS. Phạm Cao Thăng 1953 Phó Chủ tịch Học viện Kỹ thuật Quân sự  
3 PGS.TS. Đào Văn Đông 1973 Thư ký Viện Chiến lược và phát triển Giao thông vận tải  

4

GS.TS. Trần Đức Nhiệm

1952

Ủy viên

Trường Đại học Giao thông vận tải

 

5

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

1981

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

6

PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

1963

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

7

PGS.TS. Phạm Duy Hòa

1962

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng

 

8

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long

1963

Ủy viên

Trường Đại học Giao thông vận tải

 

9

PGS.TS. Đào Minh Quân

1976

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

Số lượt xem : 2065
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu