5. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Dược học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Lê Quan Nghiệm

1955

Chủ tịch

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2

GS.TS. Nguyễn Hải Nam

1972

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Dược Hà Nội

3

GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ

1965

Thư ký

Trường Đại học Dược Hà Nội

4

GS.TS. Trần Thành Đạo

1964

Ủy viên

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

5

GS.TS. Nguyễn Minh Đức

1955

Ủy viên

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

6

GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

1956

Ủy viên

Trường Đại học Tây Đô

7

PGS.TS. Trần Hùng

1959

Ủy viên

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượt xem : 7811
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu