5. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Dược học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Lê Quan Nghiệm

1955

Chủ tịch

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 

2

GS.TS. Nguyễn Thanh Bình

1965

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Dược Hà Nội

 

3 GS.TS. Phạm Thị Minh Huệ 1965 Thư ký Trường Đại học Dược Hà Nội  

4

GS.TS. Trần Thành Đạo

1964

Ủy viên

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 

5

GS.TS. Nguyễn Minh Đức

1955

Ủy viên

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 

6

GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu

1956

Ủy viên

Trường Đại học Dược Hà Nội

 

7

PGS.TS. Trần Hùng

1959

Ủy viên

Đại học Y - Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 

Số lượt xem : 1690
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu