4. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

1960

Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn

1948

Phó Chủ tịch

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

3

GS.TS. Ngô Đắc Tân

1952

Thư ký

Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

4

GS.TS. Đặng Quang Á

1950

Ủy viên

Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

GS.TS. Lê Hoài Bắc

1963

Uỷ viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

6

GS.TSKH. Đinh Dũng

1951

Ủy viên

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TSKH. Phạm Thế Long

1954

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật quân sự

8

GS.TS. Từ Minh Phương

1971

Uỷ viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

9

GS.TS. Vũ Đức Thi

1949

Ủy viên

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

10

GS.TS. Phan Thị Tươi

1953

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11

PGS.TS. Hồ Tú Bảo

1952

Ủy viên

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Số lượt xem : 8870
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu