4. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy

1960

Chủ tịch

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

2 GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn 1948 Phó Chủ tịch Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam
 
3 GS.TS. Ngô Đắc Tân 1952 Thư ký Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam
 

4

GS.TS. Đặng Quang Á

1950

Ủy viên

Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

5

GS.TS. Lê Hoài Bắc

1963

Uỷ viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

6

GS.TSKH. Đinh Dũng

1951

Ủy viên

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

GS.TSKH. Phạm Thế Long

1954

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật quân sự

 

8

GS.TS. Từ Minh Phương

1971

Uỷ viên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

9

GS.TS. Vũ Đức Thi

1949

Ủy viên

Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

10

GS.TS. Phan Thị Tươi

1953

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

11

PGS.TSKH. Hồ Tú Bảo

1952

Ủy viên

Viện John von Neumann,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

Số lượt xem : 3447
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu