3. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Cơ khí - Động lực

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Bành Tiến Long

1949

Chủ tịch

Đại học Bách khoa Hà Nội

2

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

1957

Phó Chủ tịch

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng

3

GS.TS. Lê Anh Tuấn

1975

Thư ký

Đại học Bách khoa Hà Nội

4

GS.TS. Chu Văn Đạt

1962

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

5

GS.TS. Nguyễn Hay

1959

Ủy viên

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

6

GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng

1962

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

7

GS.TS. Nguyễn Thanh Nam

1960

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

8

GS.TS. Trần Văn Nam

1958

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

9

GS.TS. Lương Công Nhớ

1958

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Số lượt xem : 8313
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu