3. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

 

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Bành Tiến Long

1949

Chủ tịch

Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội

 

2 GS.TSKH. Bùi Văn Ga 1957 Phó Chủ tịch Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng  
3 GS.TS. Lê Anh Tuấn 1975 Thư ký Trường Đại học Bách khoa
 Hà Nội
 

4

GS.TS. Chu Văn Đạt

1962

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

5

GS.TS. Nguyễn Hay

1959

Ủy viên

Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 

6

GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng

1962

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

7

GS.TS. Nguyễn Thanh Nam

1960

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa,
Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh

 

8

GS.TS. Trần Văn Nam

1958

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa,
Đại học Đà Nẵng

 

9

GS.TS. Lương Công Nhớ

1958

Ủy viên

Trường Đại học Hàng hải
Việt Nam

 

Số lượt xem : 1921
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu