28. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Y học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Đặng Vạn Phước

1947

Chủ tịch

Khoa Y-Dược, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2

GS.TS. Mai Hồng Bàng

1962

Phó Chủ tịch

Bệnh viện Trung ương
Quân đội 108

3

GS.TS. Mai Trọng Khoa

1957

Thư ký

Trường Đại học Y Hà Nội

4

GS.TS. Trương Việt Dũng

1952

Ủy viên

 Trường Đại học Thăng Long

5

GS.TS. Trần Bình Giang

1962

Ủy viên

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

6

GS.TS. Trịnh Đình Hải

1959

Ủy viên

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

7

GS.TS. Phạm Như Hiệp

1965

Ủy viên

Bệnh viện Trung ương Huế

8

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

1959

Ủy viên

Bệnh viện Chợ Rẫy

9

GS.TS. Hà Văn Quyết

1953

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược
 Hải Phòng

10

GS.TS. Cao Ngọc Thành

1958

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược,

Đại học Huế

11

GS.TS. Lê Ngọc Thành

1961

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược,

Đại học Quốc gia Hà Nội

12

GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục

1949

Ủy viên

Bệnh viện Tai Mũi Họng

 Trung ương

13

GS.TS. Trần Diệp Tuấn

1967

Uỷ viên

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

14

GS.TS. Nguyễn Lân Việt

1952

Uỷ viên

Trường Đại học Y Hà Nội

15

GS.TS. Tạ Thành Văn

1964

Ủy viên

Trường Đại học Y Hà Nội

Số lượt xem : 9644
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu