28. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Y học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Đặng Vạn Phước

1947

Chủ tịch

Khoa Y-Dược, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

2

GS.TS. Mai Hồng Bàng

1962

Phó Chủ tịch

Bệnh viện Trung ương
Quân đội 108

 

3 GS.TS. Mai Trọng Khoa 1957 Thư ký Trường Đại học Y Hà Nội  

4

GS.TS. Trương Việt Dũng

1952

Ủy viên

 Trường Đại học Thăng Long

 

5

GS.TS. Trần Bình Giang

1962

Ủy viên

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

 

6

GS.TS. Trịnh Đình Hải

1959

Ủy viên

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

 

7

GS.TS. Phạm Như Hiệp

1965

Ủy viên

Bệnh Viện Trung ương Huế

 

8

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi

1959

Ủy viên

Bệnh viện Chợ Rẫy

 

9

GS.TS. Đỗ Quyết

1962

Ủy viên

Học viện Quân y

 

10

GS.TS. Hà Văn Quyết

1953

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược
 Hải Phòng

 

11

GS.TS. Cao Ngọc Thành

1958

Ủy viên

Trường Đại học Y Dược,

Đại học Huế

 

12

GS.TS. Lê Ngọc Thành

1961

Ủy viên

Bệnh viện E

 

13

GS.TSKH. Vũ Thị Minh Thục

1949

Ủy viên

Viện Tai Mũi Họng
 Trung ương

 

14

GS.TS. Trần Diệp Tuấn

1967

Uỷ viên

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 

15

GS.TS. Nguyễn Lân Việt

1952

Ủy viên

Trường Đại học Y Hà Nội

 

Số lượt xem : 5595
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu