27. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

1968

Chủ tịch

Trường Đại học Xây dựng

Hà Nội

2

GS.TS. Lê Thanh Hải

1967

 Phó Chủ tịch

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3

PGS.TS. Nguyễn Trí Tá

1964

Thư ký

Học viện Kỹ thuật Quân sự

4

GS.TS. Nguyễn Tố Lăng

1957

Ủy viên

Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam

5

GS.TS. Phan Quang Minh

1960

Ủy viên

Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam

6

GS.TS. Doãn Minh Khôi

1954

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

7

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

1978

Uỷ viên

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

8

PGS.TS. Lương Văn Hải

1978

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượt xem : 7723
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu