27. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Việt Anh

1968

Chủ tịch

Trường Đại học Xây dựng

 

2

GS.TS. Lê Thanh Hải

1967

Phó Chủ tịch

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

3 PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giang 1980 Thư ký Trường Đại học Xây dựng  

4

GS.TS. Doãn Minh Khôi

1954

Ủy viên

Trường Đại học Xây dựng

 

5

GS.TS. Nguyễn Tố Lăng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Kiến trúc

Hà Nội

 

6

GS.TS. Phan Quang Minh

1960

Ủy viên

Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam

 

7

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

1966

Ủy viên

Trường Đại học Kiến trúc

Hà Nội

 

8

PGS.TS. Lương Văn Hải

1978

 

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

9

PGS.TS. Nguyễn Trí Tá

1964

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

Số lượt xem : 2297
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu