25. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Văn học

01/08/2023
STT Họ và tên Năm sinh Chức danh trong HĐ Đơn vị công tác
1 GS.TS. Lã Nhâm Thìn 1952 Chủ tịch Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2 GS.TS. Huỳnh Như Phương 1955 Phó Chủ tịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
3 GS.TS. Trần Nho Thìn 1951 Thư ký Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
4 GS.TS. Phan Thị Thu Hiền 1963 Ủy viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
5 GS.TS. Nguyễn Đức Ninh 1950 Ủy viên Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
6 GS.TS. Lê Huy Bắc 1968 Ủy viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
7 GS.TS. Trần Ngọc Vương 1956 Ủy viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Số lượt xem : 6507
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu