25. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Văn học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Lã Nhâm Thìn 1952 Chủ tịch Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
2 GS.TS. Huỳnh Như Phương 1955 Phó Chủ tịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
3 GS.TS. Lê Huy Bắc 1968 Thư ký Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  
4 GS.TS. Phan Thị Thu Hiền 1963 Ủy viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh  
5 GS.TS. Nguyễn Đức Ninh 1950 Ủy viên Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  
6 GS.TS. Trần Nho Thìn 1951 Ủy viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  
7 GS.TS. Trần Ngọc Vương 1956 Ủy viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  
Số lượt xem : 1812
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu