21. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Trần Thục

1954

Chủ tịch

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

2

GS.TS. Trịnh Minh Thụ

1964

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Thủy lợi

3

GS.TS. Trần Đình Hòa

1970

Thư ký

Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam

4

GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

1959

Ủy viên

Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam

5

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

1956

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh

6

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

7

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

1953

Ủy viên

Hội Thủy lợi Việt Nam,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

8

GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh

1962

Ủy viên

Hội Thủy lợi Việt Nam

9

GS.TS. Nguyễn Trung Việt

1974

Ủy viên

Trường Đại học Thủy lợi

Số lượt xem : 7023
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu