21. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Trần Thục

1954

Chủ tịch

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

 

2 GS.TS. Trịnh Minh Thụ 1964 Phó Chủ tịch Trường Đại học Thủy lợi  
3 GS.TS. Trần Đình Hòa 1970 Thư ký Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam
 

4

GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng

1959

Ủy viên

Viện Khoa học Thủy lợi
 Việt Nam

 

5

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

1956

Ủy viên

Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam

 

6

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

1957

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 

7

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

1953

Ủy viên

Hội Thủy lợi Việt Nam,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 

8

GS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh

1962

Ủy viên

Tổng cục Thủy lợi

 

9

GS.TS. Nguyễn Trung Việt

1974

Ủy viên

Trường Đại học Thủy lợi

 

Số lượt xem : 2048
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu