20. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Vũ Dũng

1955

Chủ tịch

Hội Tâm lý học Việt Nam

2

GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ

1952

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

3

GS.TS. Hoàng Bá Thịnh

1956

Thư ký

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

4

GS.TS. Trần Quốc Thành

1952

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6

GS.TS. Đinh Quang Báo

1948

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7

GS.TS. Đoàn Văn Điều

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượt xem : 7258
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu