20. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Vũ Dũng

1955

Chủ tịch

Học viện Khoa học Xã hội,
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

 

2 GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ 1952 Phó Chủ tịch Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  
3 GS.TS. Hoàng Bá Thịnh 1956 Thư ký Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội  

4

GS.TS. Đinh Quang Báo

1948

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

5

GS.TS. Đoàn Văn Điều

1953

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh

 

6

GS.TS. Trần Thị Minh Đức

1954

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

GS.TS. Trần Quốc Thành

1952

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Số lượt xem : 2312
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu