2. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Cơ học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

 

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh

1954

Chủ tịch

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

 

2 GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng 1976 Phó Chủ tịch Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh  
3 GS.TS. Trần Văn Liên 1961 Thư ký Trường Đại học Xây dựng  

4

GS.TSKH. Phạm Đức Chính

1958

Ủy viên

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm, Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

5

GS.TS. Nguyễn Thái Chung

1973

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

6

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

1963

Ủy viên

Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm

1955

Ủy viên

Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
Việt Nam

 

8

GS.TS. Trần Ích Thịnh

1952

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

9

GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

1956

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Số lượt xem : 1823
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu