19. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

1951

Chủ tịch

Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Võ Văn Sen

1958

Phó Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

3

GS.TS. Trần Thị Vinh

1953

Thư ký

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4

GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung

1959

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

5

GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương

1962

Ủy viên

Học viện Ngoại giao

6

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh

1955

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Phạm Hồng Tung

1963

Ủy viên

Viện Việt Nam học và
Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

8

GS.TS. Furuta Motoo

1949

Ủy viên

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

9

GS.TS. Hoàng Anh Tuấn

1976

Uỷ viên

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Số lượt xem : 7387
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu