17. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Bùi Chí Bửu

1953

Chủ tịch

Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng bằng Sông Cửu Long

2

GS.TS. Trần Đức Viên

1954

Phó Chủ tịch

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

3

GS.TS. Trần Văn Chứ

1962

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

GS.TS. Phạm Văn Cường

1971

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

5

GS.TS. Võ Đại Hải

1964

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

GS.TS. Lê Huy Hàm

1957

Ủy viên

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Trần Đăng Hòa

1971

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

8

GS.TS. Ngô Xuân Bình

1962

Ủy viên

Bộ Khoa học và Công nghệ

9

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng

1958

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

10

GS.TS. Vũ Văn Liết

1954

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

11

GS.TS. Võ Quang Minh

1962

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

12

GS.TS. Phạm Quang Thu

1959

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

13

GS.TS. Phạm Văn Toản

1964

Ủy viên

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Số lượt xem : 7459
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu