15. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luyện kim

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Nguyễn Hồng Hải

1953

Chủ tịch

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

2 GS.TS. Mai Thanh Tùng 1974 Phó Chủ tịch Trường Đại học Bách khoa Hà Nội  
3 PGS.TS. Đoàn Đình Phương 1962   Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 

4

GS.TS. Đặng Mậu Chiến

1959

Ủy viên

Viện Công nghệ Nano,
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

5

GS.TS. Nguyễn Huy Dân

1968

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

6

PGS.TS. Đỗ Hùng Mạnh

1963

Ủy viên

Viện Khoa học vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

7

PGS.TS. Nguyễn Đăng Nam

1980

Ủy viên

Trường Đại học Duy Tân

 

Số lượt xem : 1180
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu