14. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luật học

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH. Đào Trí Úc

1948

Chủ tịch

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

2

GS.TS. Võ Khánh Vinh

1956

Phó Chủ tịch

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

3

GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa

1955

 Thư ký

Trường Đại học Luật Hà Nội

4

GS.TS. Lê Hồng Hạnh

1953

Ủy viên

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam

5

GS.TS. Nguyễn Thị Mơ

1949

Ủy viên

Trường Đại học Ngoại thương

6

GS.TS. Phạm Hồng Thái

1953

Ủy viên

Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

1954

Ủy viên

Trường Đại học Luật Hà Nội

Số lượt xem : 7824
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu