14. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Luật học

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

Lý lịch khoa học

1

GS.TSKH. Đào Trí Úc

1948

Chủ tịch

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

2 GS.TS. Võ Khánh Vinh 1956 Phó Chủ tịch Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  
3 GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa 1955 Thư ký Trường Đại học Luật Hà Nội  

4

GS.TS. Lê Hồng Hạnh

1953

Ủy viên

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam

 

5

GS.TS. Nguyễn Thị Mơ

1949

Ủy viên

Trường Đại học Ngoại thương

 

6

GS.TS. Phạm Hồng Thái

1953

Ủy viên

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

GS.TS. Thái Vĩnh Thắng

1954

Ủy viên

Trường Đại học Luật Hà Nội

 

Số lượt xem : 2461
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu