12. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học trái đất - mỏ

21/10/2021

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

 Lý lịch khoa học

1

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

1952

Chủ tịch

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

2

GS.TSKH. Phạm Hoàng Hải

1952

Phó Chủ tịch

Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

3 GS.TS. Bùi Xuân Nam 1974 Thư ký Trường Đại học Mỏ-Địa chất  

4

GS.TS. Trương Quang Hải

1952

Ủy viên

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

5

GS.TS. Trần Thanh Hải

1965

Ủy viên

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

 

6

GS.TS. Nguyễn Cao Huần

1952

Ủy viên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

7

GS.TS. Võ Trọng Hùng

1956

Ủy viên

Trường Đại học Mỏ-Địa chất

 

8

GS.TS. Trần Nghi

1947

Ủy viên

Tổng hội Địa chất Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

9

GS.TS. Bùi Công Quế

1948

Ủy viên

Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 

10

GS.TS. Trần Đức Thạnh

1954

Ủy viên

Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

11

GS.TS. Trần Hồng Thái

1974

Ủy viên

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

 

12

GS.TS. Trần Tân Tiến

1949

Ủy viên

Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

 

Số lượt xem : 2281
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu