11. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Trần Hữu Phúc

1961

Chủ tịch

Học viện Biên phòng

2

GS.TS. Vũ Thiết Cương

1953

Phó Chủ tịch

Học viện Khoa học Quân sự

3

GS.TS. Đồng Minh Tại

1950

Thư ký

Học viện Hậu cần

4

GS.TS. Phạm Đức Dũng

1962

Ủy viên

Học viện Hậu cần

5

PGS.TS. Nguyễn Văn Bạo

1965

Uỷ viên

Học viện Chính trị

6

PGS.TS. Hoàng Văn Minh

1961

Ủy viên

Học viện Lục quân

7

PGS.TS. Nguyễn Đình Minh

1956

Ủy viên

Học viện Chính trị

8

PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn

1960

Ủy viên

Học viện Quốc phòng

9

PGS.TS. Nguyễn Kim Thành

1954

Ủy viên

Học viện Quốc phòng

Số lượt xem : 5025
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu