1. Danh sách thành viên hội đồng giáo sư ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản

01/08/2023

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh trong HĐ

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương

1965

Chủ tịch

Trường Đại học Cần Thơ

2

GS.TS. Vũ Đình Tôn

1958

 

Phó Chủ tịch

Học viện Nông nghiệp  Việt Nam

3

GS.TS. Lê Đức Ngoan

1953

 

Thư ký

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

4

GS.TS. Từ Quang Hiển

1954

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

5

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan

1961

Ủy viên

Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên

6

GS.TS. Lã Văn Kính

1959

Ủy viên

Viện Chăn nuôi

7

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

1974

Ủy viên

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

8

GS.TS. Nguyễn Văn Thu

1955

Ủy viên

Trường Đại học Cần Thơ

9

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

1961

Ủy viên

Đại học Huế

Số lượt xem : 7821
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu