12/03/2019
Về qui trình xét công nhận chức danh Giáo sư ở Cộng hòa Liên bang Đức
   12/03/2019
Qui trình phong học hàm của chính phủ Liên bang Nga (bằng tiếng Nga).
   12/03/2019
Bản dịch chức danh Giáo sư từ wikipedia. Bản gốc có thể xem tại đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Professor.
   12/03/2019
Từ năm 2003, cứ mỗi năm Trung tâm Đại học đẳng cấp thế giới, thuộc Viện Giáo dục đại học, trường đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc, tiến hành khảo sát 1200 trường đại học trên cơ sở đánh...
   12/03/2019
Times Higher Education (THE), một trong các tổ chức xếp hạng các trường đại học thế giới có uy tín vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2015-2016 tại địa chỉ...
   12/03/2019
Hungary nằm ở Trung Âu được thành lập vào năm 895 sau Công nguyên, với diện tích 93.030 Km2 và dân số là 9 893 899 người (số liệu năm 2013 ). Ngày nay Hungary là một quốc gia dân chủ theo thể...
   12/03/2019
Trong bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới của QS năm 2015/16, Úc có 33 trường. Trong số này có 7 trường trong top 100 và tiếp đến là 9 trường trong top 300, 17 trường khác xếp...
   12/03/2019
Theo bảng xếp hạng của Times Higher Education 2015-2016, có 27 trường đại học ở Pháp nằm trong danh sách trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó 10 trường ở Paris. Dưới đây là các trường đại học...
   12/03/2019
Dựa vào kết quả xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2016-2017, Cơ quan xếp hạng các trường đại học có uy tín The Times Higher Education đã đưa ra và giới thiệu Danh sách các trường đại học tốt...
   12/03/2019
The Academic Ranking of World Universities (ARWU) was first published in June 2003 by the Center for World-Class Universities (CWCU), Graduate School of Education (formerly the Institute of Higher...