20/09/2019
Chiều ngày 19/9/2019, Bộ trưởng Bộ GDĐT GS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có buổi làm việc với Hội đồng Giáo sư ngành Y học khi Hội đồng này đang tổ chức đợt xét công...
   05/09/2019
Phiên họp lần thứ II Hội đồng Giáo sư Nhà nước