20/04/2019
Quyết định số: 728/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước
   20/04/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 24/12/2018 về việc thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.
   19/04/2019
Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.
   19/04/2019
Quyết định số: 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhân đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy...
   11/03/2019
Bài phát biểu của GS. TSKH. Trần Văn Nhung tại Lễ Kỷ niệm 25 năm Tạp chí Năng lượng Nhiệt được tổ chức ngày 15/12/2018 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
   11/03/2019
Tuyên ngôn San Francisco
   11/03/2019
Ngày 24/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023.
   11/03/2019
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số: 129/QĐ-BGDĐT ngày 16/01/2019 về việc thành lập Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.
   11/03/2019
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số: 169/QĐ-BGDĐT ngày 21/01/2019 về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước.