Lãnh đạo Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018 - 2023

02/05/2019

                                                                                                                                                                  

                                       


  NHIỆM KỲ 2018-2023

CHỦ TỊCH

Phung Xuan Nha photo by Bui Tuan Jan2015

GS.TS. PHÙNG XUÂN NHẠ
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

PHÓ CHỦ TỊCH

chau van minh

GS. TS. VS. CHÂU VĂN MINH
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyen Quang Thuan

  GS. TS. NGUYỄN QUANG THUẤN
      Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

PHÓ CHỦ TỊCH

GS. TS. LÊ QUANG CƯỜNG
      

Số lượt xem : 3853
Tin liên quan
Xem thêm :
Học bổng Nghiên cứu